top of page
alexander-milo-HwxVLhLyg2s-unsplash.jpg

De volgende uitgangspunten zijn mijn leidraad

tijdens coaching sessies:

1

 

Ik geloof dat mensen van nature positieve, vindingrijke en vaardige individuen zijn. We zijn in staat om ons leven succesvol te leiden en veranderen zoals wij dat nodig vinden en willen: continu leren is inherent aan het leven. Coaching helpt hier middels gesprek en ervaringsgerichte oefeningen richting en nieuwe perspectieven te vinden.

 

2

Een basis voor verandering is dat we onderkennen en waarderen hoe we gevormd zijn, hoe ons dat in het verleden geholpen heeft en welke invloed dit heeft op de manier hoe we onszelf en de wereld om ons heen waarnemen.

 

 

3

Coaching is gericht om antwoorden te vinden voor de hele persoon: haar hoofd, hart en lichaam.

 

 

4

Ik zelf sta in het coaching proces eerlijk en toegewijd, met het doel om mijn coachee te steunen en kracht te geven zodat zich de gewenste verandering kan ontplooien.

'Ik werk met de TA als theoretisch kader en met TA- oefeningen. Zij helpen om te ontdekken waarom we patronen volgen die we met de tijd ontwikkeld hebben en hoe we de beslissing kunnen nemen om ze te veranderen.'

Transactionele Analyse is een op empirische inzichten gebaseerd psychologisch model dat bedoeld is om communicatiestructuren te verhelderen maar ook om te modelleren hoe het menselijke bewustzijn in elkaar zit. Vrij bekend is de indeling van onze innerlijke houding in ‘ouder, volwassen en kind’ – modus. Als we in ‘volwassen modus’ zijn, zijn we volledig in het ‘hier en nu’, ongestoord door afleidende invloeden uit het verleden. In deze modus zijn we innerlijk rustig aanwezig en in balans zodat we al onze vaardigheden die we dan nodig hebben, in kunnen zetten (dit noemt Eric Berne ‘autonomie’).

 

Voor mij is de simpele basisstructuur van het TA-model heel waardevol omdat het makkelijk te begrijpen en te gebruiken is. Daardoor is snel een gemeenschappelijk kader beschikbaar waar we aan kunnen refereren als we willen vertellen wat in ons omgaat.

Daarnaast houd ik van de dragende zuil van dit model, het uitgangspunt: ‘ik ben okay, jij bent okay’. Wat een krachtige en waardevolle gedachte die ons eraan herinnert, om mild naar alles te kijken dat we als ‘niet okay’ zouden kunnen beoordelen, bij onszelf en bij anderen!

 

Ontwikkeld door Eric Berne

'Ik werk graag met NLP-oefeningen omdat ze zo verschillend zijn: sommige zijn vrij praktisch terwijl andere naar diepere lagen gaan. Deze oefeningen helpen ons als ‘we doen wat we niet willen (doen)’ en als ‘we willen wat we niet doen'.'

De oprichters van NLP observeerden in de jaren ’70 een aantal zeer bekende therapeuten (o.a. Virginia Satir en Milton Erickson) en isoleerden de elementen die hun therapie zo succesvol maakten. Daarnaast onderzochten zij onze taalstructuur en de manier hoe we herinneringen opslaan en beoordelen. Ze onderzochten ook theoretisch en praktisch hoe onze hersenen en ons gedrag met elkaar verbonden zijn.
 
Hun conclusie, dat we ons continu zelf ‘programmeren’ is tegenwoordig gemeengoed. Net zoals het feit dat we dit process bewust kunnen beïnvloeden. NLP heeft krachtige instrumenten ontwikkeld waarmee we onszelf aan kunnen sturen zodat we bereiken wat we graag willen.

Ontwikkeld door Richard Bandler and John Grinder

'Voor mij opent de systemische benadering het grotere veld van de context in het coaching process: we zijn op vele manieren verbonden met de systemen waar we deel van uitmaken. Ik vind het behulpzaam en waardevol om iemands plek in en de dynamiek van zijn systeem te begrijpen. Hier ligt vaak een mogelijkheid om nieuwe perspectieven te vinden.'

Systemisch Werk is gebaseerd op observaties van ontwikkelingen in systemen zonder aan deze ontwikkeling een waardeoordeel te koppelen. Het rust op een aantal basisprincipes waarvan gevonden wordt dat ze systemen in evenwicht brengen. Als systemen in evenwicht zijn is er rust en positieve energie, die vrij tussen alle deelnemers van het systeem kan stromen. Een systeem kan een stel zijn, een familie, een maatschappij maar ook een organisatie of een team.
 
Voor coaching van individuen is het zeer waardevol om de dynamieken van het familiesysteem in acht te nemen; voor coaching in organisaties die van een team of een andere organisatiestructuur. Net zoals de modellen van TA en NLP helpen de principes van Systemisch Werk om te verhelderen wat zich ‘achter de coulissen’ afspeelt en welk proces gaat helpen om balans te vinden.

Ontwikkeld door Bert Hellinger

'Ons verstand is zeer goed in staat om ons te doen geloven dat alles wat we denken ‘de waarheid’ is. Daarom vind ik het leuk om te laten beleven dat ons onderbewustzijn en het weten dat in ons lichaam opgeslagen is rijke bronnen zijn om ons zelf-bewustzijn compleet te maken.'

Zoals vaak gezegd wordt: ons lichaam ‘weet en herinnert zich alles’. Daarom integreer ik in elke coaching sessie ook oefeningen die geest en lichaam verbinden voordat we aan de slag gaan. Ik werk graag met ideeën van Irvin Yalom en oefeningen uit lichaamswerk, Gestalt en Qi Gong. Deze oefeningen helpen om uit onze ratio naar ons gevoel kunnen komen zodat inzichten kunnen 'beklijven'. 
 

bottom of page